کد محتوا : 1232 | تاریخ انتشار : 1398/11/19 12:00 ب.ظ

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش دارایی - سهام سایپا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش دارایی - سهام سایپا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

فایل های پیوست :

کد فایلنام فایل 
580attach.pdfدانلود